Vợt Pickleball BeeSoul chứng nhận USAPA chính hãng

VỢT PICKLEBALL BEESOUL POWERSTRIKE SUPREME FS3

2,500,000 ₫

 • Kích thước : 400 *195mm
 • Trọng lượng : 225  ± 10G
 • Độ dày : 16mm
Mua hàng

Vợt Pickleball BeeSoul PowerStrike Supreme 

2,500,000 ₫

 • Kích thước : 400 *195mm
 • Trọng lượng : 225  ± 10G
 • Độ dày : 16mm
Mua hàng

VỢT PICKLEBALL BEESOUL POWERSTRIKE SUPREME FS2

2,500,000 ₫

 • Kích thước : 400 *195mm
 • Trọng lượng : 225  ± 10G
 • Độ dày : 16mm
Mua hàng

VỢT PICKLEBALL BEESOUL SUPREMESTRIKE CARBON PRO NA4

3,100,000 ₫

 • Kích thước : 417 * 188mm
 • Trọng lượng : 220G
 • Độ dày : 16mm
Mua hàng

VỢT PICKLEBALL BEESOUL SUPREMESTRIKE CARBON PRO NA5

3,100,000 ₫

 • Kích thước : 417 * 188mm
 • Trọng lượng : 220G
 • Độ dày : 16mm
Mua hàng

Vợt Pickleball BeeSoul T700 Integrated

3,800,000 ₫

 • Kích thước : 415mm * 185mm
 • Trọng lượng : 220G ± 10G
 • Độ dày : 16mm16mm
Mua hàng

Vợt Pickleball BeeSoul NextGen BS04

799,000 ₫

 • Kích thước : 417 * 188mm
 • Trọng lượng : 210 ± 10g
 • Độ dày : 10mm
Mua hàng

Vợt Pickleball BeeSoul NextGen BS05

799,000 ₫

 • Kích thước : 417 * 188mm
 • Trọng lượng : 210 ± 10g
 • Độ dày : 10mm
Mua hàng

Vợt Pickleball BeeSoul NextGen BS06

799,000 ₫

 • Kích thước : 417 * 188mm
 • Trọng lượng : 210 ± 10g
 • Độ dày : 13mm
Mua hàng

Vợt Pickleball BeeSoul NextGen BS07

799,000 ₫

 • Kích thước : 417 * 188mm
 • Trọng lượng : 210 ± 10g
 • Độ dày : 13mm / 16mm
Mua hàng

Vợt Pickleball BeeSoul NextGen BS09

799,000 ₫

 • Kích thước : 400 * 195mm
 • Trọng lượng : 220 ± 10g
 • Độ dày : 16mm
Mua hàng

Vợt Pickleball BeeSoul NextGen BS10

799,000 ₫

 • Kích thước : 400 * 195mm
 • Trọng lượng : 220 ± 10g
 • Độ dày : 16mm
Mua hàng